Nuorten työpajatoiminta

NUORTEN TYÖPAJATOIMINTA PIELAVEDELLÄ ON PÄÄTTYNYT 31.3.2022 MONITAITOISET RY:N LOPETTAESSA TOIMINTANSA.

Nuorten työpajatoiminta on valtion (OKM) rahoittamaa ja 
Monitaitoset ry:n hallinnoimaa toimintaa, jonka kohteena ovat 17-29 vuotiaat nuoret. 

Työpajatoiminnan tavoitteena on nuorten elämäntaitojen ja
identiteetin vahvistumisen tukeminen,
joihin työpajoilla annetaan yksilöllistä 
ohjausta ja valmennusta.
Työpajaohjaaja toimii kiinteässä yhteistyössä Etsivä nuorisotyönohjaajien kanssa työparina.

Meillä autetaan nuorta konkreettisesti eteenpäin ammattitaitoisten ohjaajien toimesta.

 
 Nuorten työpajaohjaajana toimii Jyri Kolehmainen