Etsivä nuorisotyö

ETSIVÄ NUORISOTYÖ ON SIIRTYNYT PIELAVEDEN KUNNAN ALAISUUTEEN.

PUHELINNUMEROT OVAT SÄILYNEET ENNALLAAN.

UUDET SÄHKÖPOSTIOSOITTEET OVAT:

ansku.kumpulainen(at) pielavesi.fi
roosa.paananen(at)pielavesi.fi


Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tarjota apua alle 29-vuotiaille nuorille/nuorille aikuisille niiden asioiden hoitamisessa, jotka aiheuttavat nuorelle päänvaivaa arjessa. Nämä haasteet voivat liittyä esimerkiksi koulu- tai raha-asioihin, työnhakuun, asumisen pulmiin tai mihin tahansa muuhun asiaan, jossa nuori kokee tarvitsevansa apua.

Nuorelle tarjotaan yksilöllistä, pienin askelin etenevää tukea. Toiminta lähtee nuoren toiveista ja tarpeista ja on nuorelle täysin luottamuksellista. Tarvittaessa nuoren verkostoon kootaan yhteistyökumppaneita esim. TE - toimisto, sosiaalityö, oppilaitokset, järjestöt, terveyteen liittyvät palvelut jne. Etsivä työ on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta.

Etsivään työhön voi hakeutua ottamalla yhteyttä työntekijään. Yhteyttä voi ottaa soittamalla, tekstiviestillä, sähköpostilla tai tulemalla tapaamaan ohjaajaa Monitaitosille.

Etsivät nuorisotyönohjaajat:

Ansku Kumpulainen 040-1243 978

Roosa Paananen 044-2973 617

Etsivä nuorisotyö on valtakunnallista Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa toimintaa, jota Pielavedellä toteuttaa Monitaitoset ry. kunnan ja yhdistyksen solmiman sopimuksen pohjalta.